Preview Mode Links will not work in preview mode

Na vlně podnikání


Jun 6, 2018

Jakub Kubíček je bývalý DJ, podnikavec tělem i duší a aktuálně hlavně pořadatel festivalu Bach for All.