Preview Mode Links will not work in preview mode

Na vlně podnikání


Jun 29, 2018

Andrea Dostálová je spolumajitelka firmy České ghíčko s.r.o, která se zabývá výrobou ghí, přepuštěného másla a dalších výrobků z něj.

Andrea s kamarádkou založili potravinářskou výrobu. Po 4 letech opravdu intenzivní práce jsou již ve druhé, větší provozovně. Májí 10 zaměstnanců, slušný obrat, vyváží do zahraničí a pomalu rostou.