Preview Mode Links will not work in preview mode

Na vlně podnikání


May 7, 2018

Tomáš Reinbergr je všestraný podnikatel, fitkouč, sportovec a meditátor. Prostě novodobý renesanční muž. 

V roce 2007 Tomáš založil VAŠI LIGU. Dnes je největší amatérskou ligou v ČR. Je také propagátorem Védské meditace a velkým sportovcem.

Více informací o Tomášovi naleznete na webu Na vlně podnikání.