Preview Mode Links will not work in preview mode

Na vlně podnikání


Sep 12, 2018

Autor 2 zavedených online nástrojů pro podnikatele. Online fakturačního programu Vyfakturuj.cz, ve kterem lze rychle a přehledně vystavovat a evidovat faktury online. SimpleShop.cz - programu, ve kterém si lze rychle naklikat prodejní formulář pro prodej ebooků, videí, vstupenek a dalších produktů.