Preview Mode Links will not work in preview mode

Na vlně podnikání


May 10, 2018

Tomáš Mužík je tvůrce platformy SocialSprinters a spoluzakladatel agentury Studio x51.

Tomáš mnoho let pomáhá firmám na Facebooku s dosahováním cílů. Pracuje pro nadnárodní společnosti a své zkušenosti předává prostřednictvím knih a seminářů také živnostníkům, majitelům menších firem a neziskovým organizacím.