Preview Mode Links will not work in preview mode

Na vlně podnikání


May 25, 2018

Ján Uriga se od roku 2010 venuje konzultačným projektom v oblasti strategického riadenia zmien, inovácií, leadershipu a firemnej kultúry.
Externe vyučuje na FSEV a vedie MBA modul change managamentu a inovácií pre automotive sektor v spoluprácu s viedenskou technickou univerzitou. Od 2018 je leadrom Experience Centra PwC v Prahe, ktoré je zamerané na inovácie v oblastí zákazníckej či zamestnaneckej skúsenosti.