Preview Mode Links will not work in preview mode

Na vlně podnikání


Aug 3, 2018

Karol Veleba je CEO a spolumajitel digitální agentury Effectix.com a  také Google Partners Trainer v oblasti Sales.

Obchodu v on-line prostředí se věnuei od roku 2001. Byl na straně portálů, agentur i klientů. Aktivně se účastní obchodních jednání, ale také nastavování komplexních on-line strategií. Kromě hlubokých obchodních znalostí má Karol aktivní zkušenosti s vrcholovým managementem, zakládáním firem a rozbíháním projektů nebo celých společností.

Je také účastník programu ALP 2017 (Google Agency Leadership Program 2017).