Preview Mode Links will not work in preview mode

Na vlně podnikání


Apr 26, 2019

Rodinný podnik USSPA se věnuje výrobě kvalitních vířivek. Mimo to ovšem svádí boj i s nekalou konkurencí. Když před 27 lety odjela současná ředitelka firmy Kateřina Kadlecová do Spojených států, ještě netušila, že si zpět přiveze nápad na firmu, která bude jí i její rodinu živit.

Byznys s vířivkami je zajímavý a až nečekaně tvrdý. Firma musí počítat s tím, že v případě finanční krize je právě domácí spa jednou z prvních věcí, na kterou si lidé raději nechají zajít chuť. Stejně tak, jako všechny úspěšné podniky vyrábějící kvalitní produkty, musí firma řešit laciné čínské kopie. Plagiátoři se totiž ani nesnaží předstírat, že by design od USSPA nekopírovali.

Od začátku firmy USSPA její zakladatel, otec Kateřiny, věděl, že chce dělat firmu s vysokou přidanou hodnotou. Brzy si začal všechny komponenty shánět a vyrábět sám, než aby je dovážel. Nyní jsou pionýry v zavádění nových technologií u vířivek. Ty tak například samy poznají, jak často v nich relaxujete a podle toho upraví filtrační cyklus. Pokud ale na měsíc odjedete, vaše vířivka to pozná a přizpůsobí se tomu.

 

V rozhovoru s Kateřinou Kadlecovou se ještě dozvíte:

  • Jak se povedla generační výměna vedení firmy
  • Jak se Kateřina naučila vést firmu s osmdesáti zaměstnanci
  • Jak se vyrovnali se ztrátou příjmů, když přišla krize
  • Jak vítají zdravou konkurenci a bojují s levnými kopiemi

Partnerem epizody je eVisions. Online marketingová agentura, která vám pomůže s expanzí na zahraniční trhy.

Další epizody podcastu naleznete na webu Na vlně podnikání.