Preview Mode Links will not work in preview mode

Na vlně podnikání

Jun 29, 2018

Andrea Dostálová je spolumajitelka firmy České ghíčko s.r.o, která se zabývá výrobou ghí, přepuštěného másla a dalších výrobků z něj.

Andrea s kamarádkou založili potravinářskou výrobu. Po 4 letech opravdu intenzivní práce jsou již ve druhé, větší provozovně. Májí 10...


Jun 25, 2018

Robert Kaločai v září 2015 spoluzaložil Nanits Universe Ltd., kde po celou dobu působí jako CEO.

Z původního záměru vytvořit vlastní interaktivní komiks se Nanits změnil na platformu na interaktivní komiksy, která je otevřená i pro ostatní tvůrce. Nanits mění svět komiksu tím, že je převádí...


Jun 20, 2018

Daniel Višňák je spoluzakladatel X-HOKEJ.cz & autor programu eshopRestart.cz a

eshopMind.cz. X-HOKEJ.cz byl od roku 2009 největším hokejovým e-shopem v ČR. Tuto pozici si udržel nepřetržitě až do jara 2016, kdy ho Dan prodal společnosti General Sport. Noví majitelé ale svou roli nezvládli a X-HOKEJ.cz...


Jun 15, 2018

Ondřej Koudela je zakladatelem firmy PrPom, která funguje na principu společensky prospěšného podnikání.

Ondřej vystudoval záchranářství a sociologii. V letech 2009 až 2013 pracoval na Klinice anesteziologie a resuscitace ve FN Motol. Pracoval také jako plavčík, lektor podnikatelských...


Jun 11, 2018

Michal Orsava je reklamní režisér a živí se tvorbou komerčních videí všeho druhu.

Studoval  audiovizuální tvorbu na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Ve volném čase se však zabývá unikátní tvorbou virálních videí, které už mají přes deset milionů zhlédnutí. Videa jako Sám doma s Donaldem...