Preview Mode Links will not work in preview mode

Na vlně podnikání


May 17, 2018

Jirka Zoderová je zakladatelka BusinessAnimals.cz.

Ačkoliv Jitka začala podnikat ve 23 letech, sama sebe se neoznačuje tolik za podnikatelku nebo CEO, ale jako „milovnice salesu“.  Zkusila si několik podnikatelských pokusů, z nichž největší mediální zájem získal její projekt Snídaně do postele, s nímž byla v televizním pořadu Den D.

Právě vášeň pro sales ji přiměla založit obchodní komunitu BusinessAnimals.cz což je nyní její primární byznys.