Preview Mode Links will not work in preview mode

Na vlně podnikání


Jun 15, 2018

Ondřej Koudela je zakladatelem firmy PrPom, která funguje na principu společensky prospěšného podnikání.

Ondřej vystudoval záchranářství a sociologii. V letech 2009 až 2013 pracoval na Klinice anesteziologie a resuscitace ve FN Motol. Pracoval také jako plavčík, lektor podnikatelských dovedností, barman, operátor call centra nebo taxikář. Své dva koníčky — zdravovědu a zážitkovou pedagogiku — spojil dohromady v roce 2012 a založil PrPom.

V čele tohoto společensky prospěšného startupu se věnuje výuce první pomoci zážitkem, rozvíjí tým mladých lektorů a snaží se kultivovat výuku první pomoci v ČR. PrPom má na svědomí také řadu osvětových projektů, mezi jinými např. Mýty o první pomoci, Chytrou autolékárničku, NEBOJ se pomoci! nebo výzkum kvality výuky první pomoci v autoškolách.