Preview Mode Links will not work in preview mode

Na vlně podnikání


Sep 19, 2018

David Kolář je influencerem v oboru online marketingu a uznávanou atuoritou na poli B2B i B2C v oblasti designování cest zákazníků.

David je bývalý COO a spoluzakladatel firmy Business Animals.

Nyní se ve své nové firmě věnuje především budování obchodních funnelů a social sellingu.

Také je spoluzakladatelem prémiové byznys komunity Mastermind Klub.