Preview Mode Links will not work in preview mode

Na vlně podnikání


May 9, 2018

Ondřej Prášek je zakladatelem organizace Business Academy, která kromě celoročních přednášek s předními českými leadery organizuje i největší business akci u nás. Koncentrují se převážně na studenty a mladé lidi a snaží se jim pomocí těchto projektů předat to, co potřebují v obchodní džungli nejvíce… know-how a informace, jak to v praxi skutečně chodí.

Více informací naleznete na webu http://navlnepodnikani.cz/